Temiz Su

..

Her gün yaklaşık 1.000 çocuk, su, sanitasyon veya hijyen kaynaklı önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor.

Su, Sanitasyon ve Hijyen: her biri ayrı bir çalışma alanı olmasına rağmen, tümü birbirine bağlı. Örneğin tuvalet olmayınca, su kaynakları kirleniyor, temiz su olmayınca temel hijyen önlemleri uygulanamıyor. Su olmadığında, insanlar ölüyor ya da suya ulaşmak için göçe mecbur kalıyor. Kriz zamanlarında sanitasyon eksikliği, yetersiz temiz su ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan ishal, kolera ve benzer salgınlardan en çok çocuklar etkileniyor.

Küresel ölçekte, her yıl 5 yaş altı 361.000 çocuk ishalli hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. İshalli hastalıklar yüzünden meydana gelen çocuk ölümlerinin hemen hemen yüzde 90’ı doğrudan doğruya temiz olmayan su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlı. Temiz suya erişmek her çocuğun hakkı!

UNICEF temiz suya erişim için yenilikçi yollar keşfetmek ve iklim dirençli altyapının oluşturulmasında öncü çalışmalar sürdürüyor.

► Sanitasyon alanında, temel tuvalet kullanımı ve atıkların insanla temasını ayırmak için çalışıyor.

► Temel hijyen uygulamalarının ve çok basit görünmesine rağmen hastalıkları önlemek ve çocuk sağlığı için kilit bir önlem olan su ve sabun kullanımının yaygınlaşması için çalışıyor.

► UNICEF; acil durumlarda su, sanitasyon ve hijyen hizmeti sunan öncü insani yardım kuruluşu olarak, tüm dünyadaki insani krizlerde bu alanlardaki acil ihtiyaçların yarısından fazlasını karşılıyor.

22 Haziran 2016, Uganda – Uganda’nın kuzeyinde, Kitgum kasabasında küçük bir çocuk el pompasından akan temiz ve güvenli suyu kullanıyor. Fotoğraf ©UNICEF/UN025606/Bongyereirwe

 

 

 

UNICEF’e düzenli bağış yaparak çocukların temiz su ve hijyene ulaşması için yürüttüğümüz hayati çalışmalarımıza destek olun.

 

Fotoğraf © UNICEF/UN024866/Sewunet