Türkiye'deki Çocukların Durumu

..

Türkiye’de, çocuk haklarını desteklemek ve bireyler ile özel sektörden fon toplamak için çalışan UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda programlar yürüten UNICEF Ülke Ofisi bulunuyor.

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi Hükümetle görüşülen, üzerinde anlaşılan ve imzalanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet gösteriyor.


UNICEF, Türkiye’de, Çocuk Hakları Sözleşmesini esas alarak Türkiye’de çocukların durumunu izliyor. Ülkemizdeki çocukların durumuna göre belirlediği uzun vadeli programlarını TBMM, bakanlıklar, devlet kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, sivil toplum, medya ve bizzat çocuklar ile birlikte çalışarak yürütüyor.

 

 

Fotoğraf: ©UNICEF/Pirozzi